EU projects

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „NAUJOS AUGALINĖS KILMĖS MEDICINOS PRIEMONĖS APSAUGAI NUO CORONA-19 VIRUSO IR JO POVEIKIO (KI ANTICORONA)“

UAB „Biokosmetikos manufaktūra” nuo 2021 m. vasario 5 d. iki 2022 m. birželio 30 d. įgyvendina projektą „Naujos augalinės kilmės medicinos priemonės apsaugai nuo CORONA-19 viruso ir jo poveikio (KI ANTICORONA)“, (Nr. 13.1.1-LVPA-T-858-01-0026) dalinai finansuojamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų skirtų COVID-19 krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas ekonomikos atgaivinimui” priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-T-858 „COVID-19 MTEP tyrimai” lėšomis.

UAB „Biokosmetikos manufaktūra“ yra maža, bet turinti augimo potencialą bioaktyvių eterinių aliejų mišinių pagrindu gaminamų sveikatos ir grožio priemonių kūrėja ir gamintoja. Pagrindinė įmonės veikla – ekologiškų ir natūralių odos priežiūros, burnos higienos, plaukų kosmetikos, aromaterapijos priemonių gamyba ir eksportas.

Pirmuoju pandemijos laikotarpiu buvo pradėti kurti ir dar trys naujų produktų prototipai. Tai KI ANTICORONA Oil – nosies ir burnos aliejų mišinys su liposomomis, kurio antivirusinis veikimas grindžiamas sinergine jo komponentų geba stabdyti viruso dauginimąsi jam patekus į burnos ir nosies gleivinę, KI ANTICORONA hand sanitizer – sausas rankų dezinfektantas su liposomomis, kurio antivirusinis veikimas pagrįstas bioaktyvių junginių geba stabdyti viruso replikaciją jam patekus ant odos ir KI ANTISTRESS: lašai po liežuviu, medicininė priemonė, pagrįsta anksiolitiniu eterinių aliejų poveikiu.

Projektas yra skirtas dviejų produktų KI ANTICORONA Oil: nosies ir burnos aliejų mišinio su liposomomis, kurio antivirusinis veikimas grindžiamas sinergine jo komponentų geba stabdyti viruso dauginimąsi jam patekus į burnos ir nosies gleivinę, KI ANTICORONA hand sanitizer: sauso rankų dezinfektanto su liposomomis, kurio antivirusinis veikimas pagrįstas bioaktyvių junginių geba stabdyti viruso replikaciją jam patekus ant odos sukūrimui, ir jų efektyvumo prieš CORONA-19 virusą patvirtinimui.

Projekto biudžetas 869 828,32 Eur.

Įgyvendinančioji institucija: VšĮ Inovacijų agentūra

Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Finansuojama suma  695 862,66 Eur.

Daugiau informacijos: https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/naujos-augalines-kilmes-medicinos-priemones-apsaugai-nuo-corona-19-viruso-ir-jo-poveikio-ki-anticorona

 

Project „Novel herbal medicine based medical devices for prevention of COVID-19 disease (KI ANTICORONA)“

UAB „Biokosmetikos manufaktūra” from February 5, 2021 until June 30, 2022 had implemented the project „Novel herbal medicine based medical devices for prevention of COVID-19 disease (KI ANTICORONA)“, (Nr. 13.1.1-LVPA-T-858-01-0026) co-financed by Operational Programme for the European Union Funds’ Investments in 2014-2020 under the measure COVID-19 Research (Nr. 13.1.1-LVPA-T-858) of Priority 13: „Promotion of actions to overcome the COVID-19 crisis and preparation for economic recovery.”

Founded in 2013, UAB „Biokosmetikos manufaktūra” is a developer and manufacturer of health and beauty products based on bioactive essential oil mixtures. The main activity of the company is the production and export of organic and natural skin care, oral hygiene, hair cosmetics, and aromatherapy products.

The KI ANTICORONA project it is targeted to develop two novel products:

• KI ANTICORONA Oil: a mixture of nasal and oral oils with liposomes, the antiviral effect of which is based on the synergistic ability of its components to inhibit the reproduction of the virus after it enters the oral and nasal mucosa

• KI ANTICORONA hand sanitizer: easy-to-apply hand hygiene solution to provide protection from SARS-CoV-2 virus that causes COVID-19 disease without drying the skin out.

Project budget: 869 828,32 Eur.

The EU contribution: 695 862,66 Eur.

Funded by European Regional Development fund as a part of the European Union’s response to the COVID-19 pandemic.

The project implementation is managed by the Innovation Agency of Lithuania.